Hliněná omítka jádrová / zdící malta 500 kg

 1. Přeskočit na menu
 2. Přeskočit na volbu jazyků
 3. Přeskočit na vyhledávání
Hliněná omítka jádrová / zdící malta 500 kg
Hliněná omítka hrubá aplikace detail struktury Hliněná omítka hrubá aplikace použití Hliněná omítka hrubá aplikace použití
 

Vnitřní jádrová hliněná omítka tvoří hlavní část omítkového souvrství, vyplňuje nerovnosti a tvoří základ pro finální úpravu štukem. Hliněná omítka je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně. Směs lze využít i jako zdící maltu pro nepálené a pálené cihly.

Kód produktu:
HD002_1
Dostupnost:
10 dnů

Cena s DPH
3 146 Kč
Dopravalogistic
Kalkulace

Vložit   Big Bag

image
Daniel Šimara
Provozovatel
Obrázek Název Hmotnost Vydatnost Cena  
Hliněná omítka jádrová / zdící malta 1000 kg Hliněná omítka jádrová / zdící malta 1000 kg 1000 Kg 55,5 m2 při tl. 1 cm 6 038 Kč
(262.52 €)
Hliněná omítka jádrová / zdící malta 500 kg Hliněná omítka jádrová / zdící malta 500 kg 500 Kg 27,7 m2 při tl. 1 cm 3 146 Kč
(136.78 €)
Součinitel tepelné vodivosti λ 0.76 W.m-1.K-1
Faktor difúzního odporu μ <10
Hmotnost 500 Kg
Objemová hmotnost 1770 kg/m³
Obsažené látky Přírodní písky, jíl bez dalších přísad
Spotřeba 18 kg/m2 při tl. 1 cm
Spotřeba vody 17-23 l na 100 kg
Vydatnost 27,7 m2 při tl. 1 cm
Zrnitost max 1,7 mm
Vlhkost 3-7 %
Tloušťka omítky 10-20 mm
Pevnost v tlaku (35 dní) 1,7 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybem (35 dní) 0,8 N/mm2

Hliněné omítky jádrové, hrubá / vhodné i jako zdící malta pro nepálené cihly

foto
 
Jeden z nepřirozenějších materiálů, který můžeme při stavění využít je hlína. Pokud  chceme vyvořit ze svého domova místo pro zdravé a spokojené žití, neměli bychom opomenout hlínu ve formě hliněné omítky.
 
Nabízíme celý systém pro tvorbu hliněných omítek od klasických podkladových rákosových rohoží až po finální úpravu omítky.
 
Všechny součásti Vám přivezeme přímo na stavbu.

  Spočítejte si kolik Kg omítky potřebujete

  Napište plochu v m2 Tloušťka omítky Budete potřebovat
  m2 1 cm
  1,5 cm
  2 cm

   


Základní vlastnosti hliněné omítky

 • vyrovnává vlhkost a reguluje klima v místnosti díky vysoké sorpční schopnosti
 • v místnostech s hliněnými produkty je vzdušná vlhkost 45 – 55 %
 • hlíněná omítka do sebe akumuluje teplo
 • hlína konzervuje dřevo
 • hlína váže škodlivé látky ze vzduchu
 • lze zpracovávat manuálně i strojově
 • hliněné omítky jsou příjemné vzhledem i na omak
 • vícevrstvé i jednovrstvé použití
 • ideální podklad pro všechny difúzně otevřené nátěrové systémy
 • biologický a ekologický stavební materiál
 • lze zpracovávat několik dní
 • s hliněnými omítkami může pracovat u zručnější laik
 • hlína redukuje vysokofrekvenční záření
 • povrch hliněné omítky nevybíjí záporné ionty a podporuje tak příznivější klima v obydlí

Hliněné omítky jsou často využívány při opravách a restaurování starých budov a domů z hrázděného zdiva. Hlína dokáže příhradové konstrukce zakonzervovat, a tak chrání konstrukci před vlhkostí.
Hliněné omítky jsou však díky svým nenahraditelným vlastnostem stále více využívány v moderních stavbách, zejména ve vnitřních prostorách v moderních dřevostavbách.

Oblast použití hliněné omítky

 • vhodné pro renovační práce, ochranu památek, starou i novou výstavbu
 • vhodné i jako omítka na sádrokartonové a sádrovláknité desky
 • vhodné použití husté vyztužovací a ochranné tkaniny
 • vnitřní jádrová hliněná omítka pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu
 • pro tvarování a umělecké dekorace na zdech
 
 
 

Všeobecná upozornění pro hliněné omítky a malty

 • u hliněných omítek doporučujeme aplikovat v tloušťce do 2 cm
 • směs lze využít i jako zdící maltu pro nepálené a pálené cihly
 • menší trhliny nejsou na závadu, budou uzavřeny finálním hliněným štukem
 • podklad musí být suchý, očištěný od prachu a rozpouštědel
 • povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý
 • silně nasákavý podklad zvlhčit
 • před vlastním omítáním je nutné aplikovat hliněný základ popřípadě cementový základ (dle přídržnosti podkladu)
 • pro nenasákavé podklady je nutné konstrukci opatřit roštem z rákosového pletiva. Před omítá-
  ním je vhodné podklady natřít přilnavostním nátěrem nebo opatřit podhozem – ORGANIKA.
  V případě nenasákavého podkladu ( např. OSB ) je potřeba podklad opatřit roštem či adhezním můstkem.
 • hrubá hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně (nejdřív dát vodu)
 • při celkové tloušťce omítky větší než 2 cm je nutno omítku nanést ve více vrstvách
 • před nanášením každé další vrstvy dodržet technologickou přestávku cca 1cm 1 den až do úplného vyschnutí
 • menší trhliny nejsou na závadu budou uzavřeny vrchní lícní omítkou
 • skladování a přeprava jen v originálním balení
 • skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením
 • doba skladování neomezená
 • teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10 C, přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Nepřimíchavat žádné jiné přísady, nanášíme na suchý hliněný podklad, aby došlo ke správnému provázání vrstev


 Hliněné omítky

Zpracování

Jádrová omítka a zdící malta – HRUBÁ se může mísit pomocí ručního elektrického mísidla nebo ve standartní stavební bubnové míchačce, případně pomocí omítacího stroje. Do směsi se přidá odpovídající množství vody. Po prvním důkladném promíchání se směs nechá odstát cca 15 minut a následně se znovu promíchá. 
 

Nanášení

Jádrová omítka a zdící malta – HRUBÁ se nanáší ručně lžící nebo strojní omítačkou na připravený vyschlý podklad nebo rošt z rákosového pletiva. Stahuje se omítací latí nebo dřevěným, umělohmotným stíradlem tzv. hoblem. Maximální tloušťka jedné vrstvy jsou 2 cm. Při větší celkové tloušťce omítky je potřeba zajistit technologickou přestávku do vyschnutí předchozí vrstvy. Pro rychlé vyschnutí omítky je nutné zajistit řádné větrání.
 
Zdící malta
Spotřeba hliněné malty pro klasický formát cihly - 16 kg/m2
Varianta 1. Nepálená cihla NATURE ENERGY tvárnice ( rychlejší práce ) :
120 x 250 x 240 mm spotřeba cihel pro tl.12 cm 15, 4 ks/m2 + cca 18 kg malty pro 1 m2

Varianta 2. Nepálená cihla klas. formát 290 x 140 x 65 mm
spotřeba cihel 54 ks/m2 a spotřeba malty 40 kg/m2 
 

Podmínky zpracování

Je nedoporučováno dodatečně přidávat pojivo, kamenivo,či jiné směsi a přísady, než udává výrobce. Teplota vzduchu a podkladu, během zpracování a vysychání nesmí klesnout pod 5°C. Až do úplného vyschnutí, nesmí dojít ke zmrznutí

Upozornění

V případě aplikace hliněných omítek na podklad z konvenční omítky nebo lepidla, částečných vysprávek podkladních vrstev a uchycení instalací (elektro - dráty a krabice, voda, odpady) s použitím malt s alkalickým pojivem (vápno, sádra,
lepidlo, cement), je nutné dodržet opatření proti pronikání alkálií na povrch hliněných omítek.
 • Mezi štukovou vrstvou omítky a alkalickým podkladem musí být vždy alespoň jedna hliněná mezivrstva (podhoz, stěrka, jádrová omítka)
 •  Plochy nebo vysprávky podkladu z alkalických materiálů musí být dostatečně suché a vyzrálé.
 •  Plochy nebo vysprávky podkladu z alkalických materiálů, vždy neutralizujeme přírodním penetračním nátěrem CONTACT PRIMER.

Poznámka
Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách - teplota 20±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65±5 %. Instrukce a informace obsažené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkušeností a zkoušek. Různorodost materiálů, podkladů a jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoká a není možné dosáhnout jejich úplný popis. Proto doporučujeme zamyšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s námi

 
Rákosová rohož 30x1000x2000 mm

Rákosová rohož 30x1000x2000 mm

  484 Kč (21.04 €)

Přeskočit na obsah