Zateplení střechy

  1. Přeskočit na menu
  2. Přeskočit na volbu jazyků
  3. Přeskočit na vyhledávání

Zateplení střechy

Izoalace střechy je jedním z nedůležitějších prvků v domě. Při zateplení střechy aktivně šetříte přírodní zdroje a energii.
Námi nabízené přírodní izolace jsou jedním z nejefektivnějších materiálů pro zateplení střechy. Silnou stránkou příroní izolace je akumulace tepla a paropropustnost. V zimě ochrání tepelná izolace střechu před silným větrem a mrazy, v létě zase izoluje před rozpáleným slunce. V kombinaci s panely z dřevité hmoty tak tvoří moderní technolgii, která se v zahraničí používá již několik let.

Konopná izolace tl. 40 mm 30 kg/m3

Konopná izolace tl. 40 mm 30 kg/m3

192 Kč (8.34 €)
Akce Doprava zdarma od Video

Zateplení střechy pomocí přírodní izolace

zatepleni izolace strechyPřírodní konopná izolace se vyrábí z technického konopí, které je zpracováváno k přírodě šetrným způsobem.

Pokud plánujete zateplení střechy a chcete používat ekologické a BIO izolační materiály, použijte konopnou izolaci.
Zateplení střechy je jednou z důležitých faktorů energetického hospodářství Vašeho obydlí. Přirozeným faktem je, že teplý vzduch je lehčí než studený a stoupá vzhůru, uniká nezateplenou střechou ven a zvyšuje tak energetickou náročnost budovy. Střechou se může ztrácet až 10 % tepla. Proto je nutné této oblasti věnovat dostatečnou pozornost.
 

Co nám zateplení střechy přinese

Především je to využití podkrovních prostor pro celoroční obývání. Mnoho podkrovních prostor se potýká s přílišným ochlazováním v zimě nebo přehříváním v letním období pokud není provedena dostatečná izolace střechy.

Konstrukce zateplení střechy

Z pohledu zateplení a akumulace tepla je střecha dost komplikovanou konstrukcí. Krokve tvoří přirozené tepelné mosty a v konstrukci se nenachází žádný materiál, který by teplo akumuloval. V tomto případě nám pomůže konopná izolace, která má 2x vyšší hodnoty akumulace tepla než běžné izolační materiály z minerálního vlákna.

Nejčastěji využívané typy konstrukcí pro zateplení střechy
- mezi krokvemi
- pod krokvemi
- nad krokvemi
- kombinovaně - mezi krokvemi a pod krokvemi

Mezikrokevní tepelná izolace střechy se používá nejčastěji u rekonstrukcí a dodatečném zateplení, kdy již nejsme schopni ovlivnit konstrukci nad krokvemi.
Zde je největší nevýhodou již stanovená výška zateplení, dána výškou krokví. Pokud je zavedena izolace pouze mezi krokve vznikají zde nežádoucí tepelné mosty. Navíc kondenzace vodních par v konstrukci zvyšují riziko vzniku plísní v interiéru. Proto se často kombinuje s dodatečnou izolací pod krokve a parobrzdou. 

Tepelná izolace střechy tvořená konstrukcí pod krokvemi, tedy upevněná na krokvích z vnitřní strany je nejméně vhodné řešení pro situaci kde chceme využívat prostor k obývání. Zajišťuje však celistvost konstrukce a tím i lepší izolační vlastnosti.

Nad krokevní tepelná izolace je velice elegantní řešení zateplení střechy, s touto variantou je však nutné počítat již při realizaci projektu, nebo při kompletní rekonstrukci střešního pláště. Z vnitřního prostoru jsou odhaleny konstrukční prvky celého krovu a izolace je řešena jako celistvá nad bedněním.

Zateplení střechy není proces jednoduchý. Určitě stojí za to dát na rady odborníků a nechat si pomoci s pracemi, které vyžadují určité zkušenosti a odbornost.