Nanášení hliněné omítky na hliněné panely

  1. Přeskočit na menu
  2. Přeskočit na volbu jazyků
  3. Přeskočit na vyhledávání
 
Hlína je nejstarším stavebním materiálem lidstva. Už od pradávných časů je hlína osvědčeným materiálem díky své kvalitě, odolnosti a zdravotní snášenlivosti. Firma Hock Vám pod značkou ProCrea® nabízí obsáhlý sortiment stavebních materiálů, které Vám zaručí zdravé a příjemné bydlení. Důležité je odborné propojení všech komponentů. Pokud budete dbát pokynů pro zpracování, vytvoříte ve vašem domě / bytě pomocí ProCrea® produktů nezaměnitelnou atmosféru.

Hliněné omítky vhodné povrchy

ProCrea® hliněné omítky jádrové, lícní a dekorativní je možno nanášet na mnoho různých podkladů. Vhodná je stará i nová omítka hliněná, vápenná, sádrovápenná, sádrová, vápenocementová i cementová. Tyto podklady nesmí na povrchu obsahovat písek nebo sůl. Rovněž vhodné je cihelné zdivo, vápenopískové zdivo, pórobeton, lomový kámen, hliněné cihly nebo hliněné stavební desky, beton, sádrovláknité nebo sádrokar- tonové desky. Vhodné jsou také no- siče omítky z kalciumsilikátu, HWL- desky, dřevovláknité a rákosové desky. DŮLEŽITÉ : Konkrétní posouzení podkladu je možně vždy jen na místě. V případě nouze se osvědčilo vyzkoušet omítnout ca. 1 m2 daného podkladu.

Tvarování hliněné omítky

Při úpravě povrchu se fantazii meze nekladou. Pro výsledný vzhled omítky je důležitý čas zpracování, použitá technika a použité nářadí. Tak můžete u stejného materiálu dosáhnout různých efektů drsný, hladký nebo velmi hladký povrch omítky. Lehce můžete vytvořit i strukturovaný povrch nebo ornamenty (např. nahazováním zednickou lžící). Velkou výhodou zde je pomalé vysychání omítky. Lze tak i jednoduše opravit případné nerovnosti znovu nanést omítku na povrch a zarovnat.
Přeskočit na obsah