Hliněná omítka štuk / finální 500 kg

 1. Přeskočit na menu
 2. Přeskočit na volbu jazyků
 3. Přeskočit na vyhledávání
Hliněná omítka štuk / finální 500 kg
Hlinena omitka jemna stuk Hlinena omitka jemna stuk finalni Hlinena omitka jemna stuk finalni koupelna Hliněná omítka jemná, štuk, finální, fajnová
 

Vnitřní jemná hliněná omítka s pozitivními biologickými a ekologickými vlastnostmi, je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro tloušťky do 3mm. Zlepšuje vnitřní klima v obytných místnostech.

Kód produktu:
HD003_1
Dostupnost:
10 dnů

Cena s DPH
3 388 Kč
Dopravalogistic
Kalkulace

Vložit   Big Bag

image
Daniel Šimara
Provozovatel
Obrázek Název Hmotnost Vydatnost Cena  
Hliněná omítka štuk / finální 500 kg Hliněná omítka štuk / finální 500 kg 500 Kg 277 m2 při tl. 3 mm 3 388 Kč
(147.30 €)
Hliněná omítka štuk / finální 1000 kg Hliněná omítka štuk / finální 1000 kg 1000 Kg 555 m2 při tl. 3 mm 6 776 Kč
(294.61 €)
Součinitel tepelné vodivosti λ 0.76 W.m-1.K-1
Faktor difúzního odporu μ <10
Hmotnost 500 Kg
Objemová hmotnost 1770 Kg/m3 kg/m³
Obsažené látky Přírodní písky, jíl bez dalších přísad
Spotřeba 1,8 kg/m2 při tl.3 mm
Spotřeba vody 17-23 l na 100 kg
Vydatnost 277 m2 při tl. 3 mm
Zrnitost < 0.9 mm
Vlhkost 3-7 %
Tloušťka omítky 2-3 mm
Pevnost v tlaku (35 dní) 1,2 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybem (35 dní) 0,5 N/mm2

Hliněné omítky - štuk, jemná, finální

 • Vnitřní hliněná štuková omítka s pozitivními ekologickými vlastnostmi, vhodná k omítání nasákavých stavebních konstrukcí všeho druhu.
 • Průmyslově vyráběná směs, mírně vlhká.
 • Směs jílové hlíny a výběrových křemičitých písků.

Spočítejte si kolik Kg potřebujete na m2

foto
 
Jeden z nepřirozenějších materiálů, který můžeme při stavění využít je hlína. Pokud  chceme vyvořit ze svého domova místo pro zdravé a spokojené žití, neměli bychom opomenout hlínu ve formě hliněné omítky.
 
Nabízíme celý systém pro tvorbu hliněných omítek od klasických podkladových rákosových rohoží až po hliněné barvy.
 
Všechny součásti Vám přivezeme přímo na stavbu.

  Napište plochu v m2 Tloušťka hliněné omítky Budete potřebovat
  m2 1 mm
  2 mm
  3 mm

   


Základní vlastnosti hliněné omítky

 • vyrovnává vlhkost a reguluje klima v místnosti díky vysoké sorpční schopnosti
 • v místnostech s hliněnými produkty je vzdušná vlhkost 45 – 55 %
 • hlíněná omítka do sebe akumuluje teplo
 • hlína konzervuje dřevo
 • hlína váže škodlivé látky ze vzduchu
 • lze zpracovávat manuálně i strojově
 • hliněné omítky jsou příjemné vzhledem i na omak
 • vícevrstvé i jednovrstvé použití
 • ideální podklad pro všechny difúzně otevřené nátěrové systémy
 • biologický a ekologický stavební materiál
 • hliněná omítka je vhodná pro větší tloušťky
 • lze zpracovávat několik dní
 • s hliněnými omítkami může pracovat u zručnější laik
 • hlína redukuje vysokofrekvenční záření
 • povrch hliněné omítky nevybíjí záporné ionty a podporuje tak příznivější klima v obydlí
 • po skončení životnosti jednoduchá likvidace
 • lze recyklovat nebo druhotně využít

Hliněné omítky jsou často využívány při opravách a restaurování starých budov a domů z hrázděného zdiva. Hlína dokáže příhradové konstrukce zakonzervovat, a tak chrání konstrukci před vlhkostí.
Hliněné omítky jsou však díky svým nenahraditelným vlstnostem stále více využívány v moderních stavbách, zejména ve vnitřních prostorách v moderních dřevostavbách.

Oblast použití hliněné omítky

 • vhodné pro renovační práce, ochranu památek, starou i novou výstavbu
 • určeno také pro hliněné panely a EKOPANELY
 • vhodné i jako omítka na sádrokartonové, sádrovláknité desky
 • vhodné použití husté vyztužovací a ochranné tkaniny
 • pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu
 • pro tvarování a umělecké dekorace na zdech
 
 
 

Všeobecná upozornění pro hliněné omítky a malty

 • podklad musí být suchý, očištěný od prachu a rozpouštědel
 • povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý
 • silně nasákavý podklad zvlhčit
 • před vlastním omítáním je nutné aplikovat kontaktní můstek, hliněný základ, popřípadě cementový základ (dle přídržnosti podkladu)
 • hrubá hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně (nejdřív dát vodu)
 • skladování a přeprava jen v originálním balení
 • skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením
 • doba skladování neomezená
 • teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10 C, přímé vyhřívání omítky není dovoleno.

Podklad

 • Povrch musí být pevný, zbavený prachu, dostatečně suchý, přiměřeně drsný a rovnoměrně nasákavý.
 • Podklad musí být dostatečně vyzrálý, aby nedocházelo k jeho dotvarování.
 • Omítku je možné nanášat na hliněnou jádrovou omítku na vápennou a vápenocementovou omítku.
 

Zpracování

 • Omítka štuková – JEMNÁ se může mísit pomocí ručního elektrického mísidla nebo ve stavební bubnové míchačce, případně pomocí omítacího stroje.
 • Do směsi se přidá odpovídající množství vody.
 • Po prvním důkladném promíchání se směs nechá odstát cca 30-60 minut a následně se znovu promíchá

Nanášení

 • Hliněný štuk JEMNÁ se nanáší lžící nebo strojní omítačkou na připravený podvlhčený podklad.
 • Maximální tloušťka jedné vrstvy je 0,3 cm.
 • Natahuje se dřevěným nebo umělohmotným stíradlem tzv. Hoblem a dále se zpracovává různými druhy filců a hladítek dle požadovaného konečného povrchu.

Podmínky zpracování

 • Je nedoporučováno dodatečně přidávat pojivo, kamenivo, či jiné směsi a přísady, než udává výrobce.
 • Teplota vzduchu a podkladu, během zpracování a vysychání nesmí klesnout pod 5°C. Až do úplného vyschnutí, nesmí dojít ke zmrznutí.
 
 
 Hliněné omítky

 Upozornění

V případě aplikace hliněných omítek na podklad z konvenční omítky nebo lepidla, částečných vysprávek podkladních
vrstev a uchycení instalací (elektro - dráty a krabice, voda, odpady) s použitím malt s alkalickým pojivem (vápno, sádra,
lepidlo, cement), je nutné dodržet opatření proti pronikání alkálií na povrch hliněných omítek.
 • - Mezi štukovou vrstvou omítky a alkalickým podkladem musí být vždy alespoň jedna hliněná mezivrstva (podhoz, stěrka, jádrová omítka)
 • - Plochy nebo vysprávky podkladu z alkalických materiálů musí být dostatečně suché a vyzrálé.
 • - Plochy nebo vysprávky podkladu z alkalických materiálů, vždy neutralizujeme přírodním penetračním nátěrem CONTACT PRIMER.

Poznámka

Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách - teplota 20±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65±5 %. Instrukce a informace obsažené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkušeností a zkoušek. Různorodost
materiálů, podkladů a jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoká a není možné dosáhnout jejich úplný popis. Proto doporučujeme zamyšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s námi.

 
Hliněný panel / deska tl. 16 mm

Hliněný panel / deska tl. 16 mm

  605 Kč (26.30 €)
Rákosová rohož 30x1000x2000 mm

Rákosová rohož 30x1000x2000 mm

  484 Kč (21.04 €)

Přeskočit na obsah