Hliněná omítka, špric, stěrka, vnitřní jádrová ORGANIKA 500 kg

 1. Přeskočit na menu
 2. Přeskočit na volbu jazyků
 3. Přeskočit na vyhledávání
Hliněná omítka, špric, stěrka, vnitřní jádrová ORGANIKA 500 kg
hlinena-omitka-organica-detail hlinena-omitka-organica-oblina organica organica_image organica_pec organica_podlaha organica_sparovani
 

Vnitřní hliněná omítka jádrová a mazanina s pozitivními ekologickými vlastnostmi,průmyslově vyráběná dvousložková směs (možnost přídavku slaměné řezanky), mírně vlhká. Směs jílové hlíny a výběrových křemičitých písků + slaměná řezanka, která se dodává zvlášť.

Kód produktu:
HD001_1
Dostupnost:
10 dnů

Cena s DPH
3 267 Kč
Doprava
Kalkulace

Vložit   Big Bag

image
Daniel Šimara
Provozovatel
Obrázek Název Hmotnost Vydatnost Cena  
Hliněná omítka, špric, stěrka, vnitřní jádrová ORGANIKA 500 kg Hliněná omítka, špric, stěrka, vnitřní jádrová ORGANIKA 500 kg 500 Kg 3 267 Kč
(142.04 €)
Hliněná omítka, špric, stěrka, vnitřní jádrová ORGANIKA 1000 kg Hliněná omítka, špric, stěrka, vnitřní jádrová ORGANIKA 1000 kg 1000 Kg 6 159 Kč
(267.78 €)
Faktor difúzního odporu μ <10
Hmotnost 500 Kg
Objemová hmotnost 1720 kg/m³
Obsažené látky Směs jílové hlíny a výběrových křemičitých písků
Zrnitost do 1.5 mm
Vydatnost z balení 500 kg při tl. 10 mm 27,7 m2
Spotřeba materiálu – síla 10 mm 18 kg/m2
Tloušťka omítky 15-50 mm
Spotřeba vody 20-26 l/100kg
Pevnost v tlaku (35 dní) 1,3 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybem (35 dní) 0,7 N/mm2

Hliněná omítka, vnitřní jádrová ORGANIKA 500 kg

Průmyslově vyráběná dvousložková směs, mírně vlhká. Směs jílové hlíny a výběrových křemičitých písků + slaměná řezanka, která se dodává zvlášť a míchá
se pouze do jádrových omítek a to 20 % slámy do již namíchané směsi ORGANIKA. Vyrobeno v České republice.

Použití hliněné omítky

Vnitřní jádrová hliněná omítka a mazanina s pozitivními ekologickými vlastnostmi, vhodná k omítání nasákavých stavebních konstrukcí všeho druhu. Doporučuje se při rekonstrukcích památkových objektů (omítky, omazávky, spáry, mazaniny).
 • Hliněný nátěr tl.1 mm vhodný pro podklad nepálená cihla NATURE ENERGY.
 • Hliněný špric tl. 3 mm vhodný pro podklad pálená cihla, nepálená cihla, rákosový štukatér, pletivo Stauss.
 • Hliněná stěrka do tl.6 mm s vloženou jutovou / sklovláknitou perlinkou, vhodná jako srovnávací stěrka na podklad stará vápenná / cementová omítka ( musí být napenetrovaná ! ). Vhodné pro OSB, SDK, Fermacell, EKOPANEL a dře vovláknité desky ( podklad musí být napenetrován adhezním můstkem CONTACT PRIMER ).
 • Hliněná jádrová omítka tl.15-50 mm s přídavkem slaměné řezanky 20 % objemově. Tuto směs je vhodné použít jako jádrovou omítku k omítání nasákavých podkladů ( většinou u památek ), k spárování spár v roubenkách či k aplikaci hliněných podlah/hliněné mazaniny. Menší trhliny nejsou na závadu, budou uzavřeny vrchní štukovou omítkou.
 • Hliněný štuk tl.3 mm ( větší zrno do 1 mm )

Spotřeba omítky

Tloušťka  hliněné omítky
    Spotřeba směsi
10 mm 18 kg / m2
15 mm 27 kg / m2
 20 mm
 36 kg / m2
 25 mm
45 kg/m2
 30 mm
54 kg/m2
 35 mm
 63 kg/m2
 40 mm
72 kg/m2
 45 mm
 81kg/m2
 50 mm
90 kg/m2

 

Pokyny k zpracování hliněných omítek 

 • Podklad – podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý. Před omítáním je vhodné podklad natřít přilnavostním nátěrem nebo opatřit podhozem. V případě nenasákavého podkladu ( např. OSB ) je potřeba podklad opatřit roštem či adhezním můstkem.
 • Míchání   – Omítka jádrová – omítkový základ ORGANIKA se míchá ve dvou etapách. Omítkový základ se může mísit pomocí ručního elektrického mísidla nebo ve standartní stavební bubnové míchačce, případně pomocí omítacího stroje s odpovídajícím množstvím vody. Nakonec se přidá 20-25% (objemově)
  slaměné řezanky 3-5 cm dlouhé a domíchá se do požadované konzistence.
 • Nanášení – Jádrová omítka ORGANIKA se nanáší ručně lžící, nebo nahazuje rukou na připravený
  podklad. Stahuje se omítací latí nebo dřevěným, umělohmotným stíradlem tzv. hoblem.
  Spáry srubů se vyplňují a zapravují špachtlí. Maximální tloušťka jedné vrstvy je až 3 cm.
  Při spárování srubů je maximální výška výplně 7 cm při hloubce 3 cm. Při větší celkové
  tloušťce omítky nebo spáry, je potřeba zajistit technologickou přestávku do vyschnutí
  předchozí vrstvy. Při snížení množství záměsové vody je možné při průběžném hutnění
  vytvořit hliněnou mazaninu až do tloušťky 10 cm. Pro rychlé vyschnutí omítky je nutné
  zajistit řádné větrání.
 • Podmínky zpracování – Je nedoporučováno dodatečně přidávat pojivo, kamenivo, či jiné směsi a přísady, než
  udává výrobce. Teplota vzduchu a podkladu, během zpracování a vysychání nesmí klesnout pod 5°C. Až do úplného vyschnutí, nesmí dojít ke zmrznutí.

Upozornění

V případě aplikace hliněných omítek na podklad z konvenční omítky nebo lepidla, částečných vysprávek podkladních vrstev a uchycení instalací (elektro - dráty a krabice, voda, odpady) s použitím malt s alkalickým pojivem (vápno, sádra, lepidlo, cement), je nutné dodržet opatření proti pronikání alkálií na povrch hliněných omítek.

 • Mezi štukovou vrstvou omítky a alkalickým podkladem musí být vždy alespoň jedna hliněná mezivrstva
  (podhoz, stěrka, jádrová omítka)
 • Plochy nebo vysprávky podkladu z alkalických materiálů musí být dostatečně suché a vyzrálé.
 • Plochy nebo vysprávky podkladu z alkalických materiálů, vždy neutralizujeme přírodním penetračním nátěrem CONTACT PRIMER.

Skladování hliněné omítky

 • Směs se skladuje v suchu, na paletách. Je možnost uskladnění ve venkovním prostředí, pokud je
  materiál přikryt a je zajištěno provětrání mezi plachtou a materiálem. Za těchto podmínek je doba
  použitelnosti a skladovatelnost neomezená. V případě dodávky hliněné omítky v papírových pytlích
  na paletě, prosím odstraňte strečovou folii (při dlouhodobějším skladování ).

Bezpečnost práce

Vzhledem ke skutečnosti, že omítka neobsahuje žádné složky zdraví škodlivé, není nutné dbát na zvýšené bezpečnostní opatření. Při zasažení očí, vyplachujte alespoň 20 minut čistou vodou. Při požití, zapít sklenicí vody. Kontakt s pokožkou je možný a dermatologicky prospěšný 

Poznámka: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách - teplota 20±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65±5 %.

Instrukce a informace obsažené v tomto technickém popisu jsou výsledkem našich zkušeností a zkoušek. Různorodost materiálů, podkladů a jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoká a není možné dosáhnout
jejich úplný popis. Proto doporučujeme zamyšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s námi
 

Přeskočit na obsah