Konopné izolace

  1. Přeskočit na menu
  2. Přeskočit na volbu jazyků
  3. Přeskočit na vyhledávání
Stále více lidí chápe, že klasický způsob spotřeby planetu enormně zatěžuje a drancuje. Proto se stále častěji můžeme setkat s alternativním přístupem ve všech oblastech lidské činnosti. Jednou z nejbližších oblastí je bydlení. S nástupem uvědomění udržitelného rozvoje stoupá i poptávka po přírodních materiálech, které svou výrobou šetří energii a vyčerpatelné zdroje. Výborným obnovitelným materiálem je znovuobjevené konopí seté (Cannabis sativa L.), někdy také nazývané technické konopí. Využití konopí je protkáno mnoha obory, dříve se hojně využívalo v textilním a dopravním průmyslu (plachty, lana), v dnešní době je stále více spojováno se stavebnictvím.
 
Obr. 1 Použití konopné izolace ve srubové konstrukci

VLASTNOSTI KONOPNÉ IZOLACE

Důležitou vlastností u tepelné izolace je součinitel tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti konopné izolace se pohybuje v rozmezí hodnot 0,035– 0,050 W.m–1.K–1 v závislosti na objemové hmotnosti. Hodnota součinitele tepelné vodivosti klesá spolu se vzrůstající objemovou hmotností konopné izolace (dochází k omezení přenosu tepla vlivem proudění vzduchu v pórové struktuře materiálu). Námi nabízené konopné izolace Termo Konopí PLUS a PREMIUM mají objemovou hmotnost od 30 do 42 Kg/m³.

Propustnost vodních par

Vláknité konopné desky jsou velmi dobře propustné pro vodní páru. Faktor difúzního odporu konopné izolace se pohybuje v rozmezí 1–2 v závislosti na objemové hmotnosti materiálu a jeho vlhkostním obsahu. Schopnost konopné izolace absorbovat vzdušnou vlhkost přispívá k udržení optimální hladiny relativní vlhkosti v interiéru.

Akustické vlastnosti konopné izolace

Požární odolnost konopné izolace je většinou zvýšena přídavkem retardérů (solí), přičemž reakce těchto izolačních desek na oheň je nejčastěji klasifikována třídou E. Konopné izolace vykazují také velmi dobré akustické vlastnosti. Vysoká hodnota zvukové pohltivosti je dána zvýšenou pórovitostí konopného vlákna oproti např. vláknu skleněnému nebo minerálnímu.
 
Obr. 2 Příčný řez konopnými vlákny


Materiál

Objemová
hmotnost
[kg/m
3]

Součinitel tepelné
vodivosti
λ [W. m
-1. K-1] +

Faktor
difúzního
odporu μ [-]

Třída
hořlavosti
(dle
ČSN 73 0862)

Měrná tepelná
kapacita
c [J.kg
-1.K-1]

 Konopí

25 - 42

0,038 - 0,040 

1 - 2

1600 

 Ovčí vlna

12,5 - 25

0,034 - 0,049

1

C3

 

 Dřevovláknitá deska

250

0,038 - 0,043

5 - 10

C2

1380

 Len

30

0,04

1

B2* 

 

 Sláma

90 - 135

cca 0,05

-

B2**

 

 Celulóza

30 - 60

0,037 - 0,042

1 - 2

C1 

2000

 Korkové desky

150

0,064

8 - 10

C2, C3

1880

 Pěnový polystyren

15 - 40

0,033 - 0,044

40 - 100

C1 

1500

 Minerální vata

100 - 200

0,038 - 0,050

1,5 - 3

B

840

 Pěnové sklo

120 - 175

0,038

70 000

A

840

Tab. 1  Srovnávací tabulka vlastností vybraných izolačních materiálů

KONOPÍ VE STAVEBNICTVÍ

Přírodní vlákna z konopí jsou velmi odolná a výborně se hodí pro výrobu tepelných izolací. Konopná izolace vykazuje velkou stabilitu, je odolná proti roztrhání. Pro zlepšení její ohnivzdornosti se k vláknům při výrobě izolace přidávají retardéry (uhličitan sodný, jedlá soda). Konopná izolace neobsahuje škodlivé látky ani alergeny. V konopných vláknech se nenacházejí bílkoviny, proto s jistotou lze říci, že ji nenapadnou škůdci (moly, hlodavci, …). Konopná izolace má výborné sorbční vlastnosti, díky této schopnosti nepodléhá hnilobě.

Konopná izolace se používá k zateplení střech, obvodových stěn, utěsnění oken a spár, dále jako akustická izolace do podlah. Konopné izolace se výborně hodí do difuzně otevřených konstrukcí, tím má zásadní vliv na příjemné klima v interiéru. Svými technickými vlastnostmi mohou nahradit izolace z minerální nebo skelné vaty.

Konopné pazdeří – tepelná izolace, zásyp

Pazdeří je dřevitá dužina obsažená ve stoncích rostlin, ze kterých se získávají lýková vlákna. Pazdeří se odděluje od vláken v procesu rozvolňování konopných stonků.

V konopných stoncích se vyskytuje oproti lnu průměrně cca o 5 % více pazdeří. Konopné pazdeří obsahuje 53% celulózy, 21% ligninu, 18% ostatních látek (protein, pektin) a pod 10 % vody. Pazdeří z konopí je lehčí než podobný materiál z jiných přírodních látek, může absorbovat tekutiny až ve čtyřnásobku vlastní váhy, je velmi porézní a má vysokou izolační účinnost.

Konopné pazdeří se jako izolační materiál používá především pro vodorovné výplně stropů či podlah. Použití pazdeří je vhodné především z důvodů tepelné akumulace, ta je 2100 J/(kg*K).

Dále se pazdeří používá jako příměs do anorganických pojiv, např. jílu ze kterého se vytvářejí tepelně-izolační cihly. Dalším významným prvkem jsou jádrové omítky, kde pazdeří tvoří provázání v materiálů.
 konopne pazdeří
Obr. 3 Konopné pazdeří

Konopný filc – kročejová izolace podlah

Konopný filc se nejvíce používá jako zvuková izolace do plovoucích podlah, mezi stěny příček nebo jako izolace pod střešní krytinu. Vyrábí se v tloušťkách od 3 mm do 10 mm a ve formě rolí nebo pásků.

Konopný filc působí prodyšně. Jeho schopnost, vázat na sebe vlhkost z okolního vzduchu a znovu ji odpařovat při suchém vzduchu, zlepšuje klima bydlení a chrání dřevěné podlahy před výkyvy vlhkosti.

Vypichované konopné rouno jako podklad pod plovoucí parketové a laminátové podlahy. Konopné filcové pásy se využívají jako oddělovací a dělící pásy v jednodušších příčkových stavbách, při pokládání různých dřevěných vrstev na sebe a u dřevěných podlah.

Konopná vlna (koudel) – izolace spojů

Slovem koudel se označují odpadová vlákna oddělená při přípravě rostlinách vláken k předení. Konopnou koudelí se vyplňují dutiny např. mezi trámy, zdmi nebo dutiny u oken a dveří. Díky schopnosti konopí vázat vodu se předchází škodám způsobeným kondenzovanou vodou u střešních oken v oblasti krytiny.
konopne izolace utesneni spar koudel
Obr. 4 Utěsnění spáry konopnou izolační vlnou


Konopné tepelně-izolační rohože

Tepelně-izolační konopné rohože se vyrábějí metodou skládaní vrstev netkané textilie. Nejprve se musí separovat ze stonků konopné vlákno, tento proces probíhá na tírenských linkách. Jako „odpadním“ produktem vzniká pazdeří a horší kvalita vláken (koudel). K vláknům se přidávají retardéry (3-5%), které zajišťují lepší ohnivzdornost materiálu, a polyesterová vlákna (10-12%) k zajištění kompaktnosti desky. Vlákna s příměsí se lisuje za tepla na požadovanou objemovou hmotnost, která se většinou pohybuje v rozmezí od 30 do 100 kg.m–3.
konopna izolace vlakno pe
Obr. 5 konopná vlákna spojená PE vláknem
 
Dalším způsobem pojení konopných vláken je přídavek kukuřičného škrobu. Tímto vzniklá 100% přírodní konopná izolace.
 
Obr. 6 Desky z konopných vláken s přídavkem kukuřičného škrobu
 
Nesmírnou výhodou konopné izolace je čisté a bezprašné zpracování, nedochází k podráždění pokožky a vdechování nežádoucích částic, jako např. u skelné vaty. Konopné rohože se dodávají již nařezané na požadovanou míru (limit od 40 Ks). Při řezání izolace přímo na stavbě použijeme vroubkovaný nůž nebo listovou pilu, kterou si můžete u nás zapůjčit. Izolaci řežeme o 2-3 cm větší, než je zateplovaný prostor, abyste se vyvarovali odchlipování formátů od ohraničené plochy a vytváření tepelných mostů po obvodu.

Konopná izolace je dodávaná ve formě rohoží nebo rolí a je vhodná pro zateplení střech, fasád, podlah i stěn. Rohože se dodávají v tloušťkách od 30 mm do 220 mm, v případě potřeby a nutnosti izolovat se rohože od tloušťky 200 mm dvojitě překládají. Desky je možné použít jak v interiéru, tak i v exteriéru stavebních konstrukcí.

Zateplení fasády konopnou izolací

Pro dodatečné zateplení obvodového pláště budovy se využívá systém nosných roštů a konopné izolace. Pomocí izolovaných hliníkových profilů se vytvoří konstrukce pláště, ta má výhodu minimálních styčných ploch s obvodovým pláštěm a tím jsou minimalizovány teplotní mosty. Lehký roštový systém se upevňuje snadno na téměř jakémkoliv povrchu, jako je beton, zdivo nebo dřevo. Tento systém byl speciálně vyvinut pro staré fasády budov s římsami a hrboly.
konopna izolace zateplení fasády
 
Obr. 7 Systém Xtra – zateplení fasády pomocí konopné izolace

Přeskočit na obsah