Nanášení hliněné omítky na zdivo


 
Hlína je nejstarším stavebním materiálem lidstva. Už od pradávných časů je hlína osvědčeným materiálem díky své kvalitě, odolnosti a zdravotní snášenlivosti. Firma Hock Vám pod značkou ProCrea® nabízí obsáhlý sortiment stavebních materiálů, které Vám zaručí zdravé a příjemné bydlení. Důležité je odborné propojení všech komponentů. Pokud budete dbát pokynů pro zpracování, vytvoříte ve vašem domě / bytě pomocí ProCrea® produktů nezaměnitelnou atmosféru.

Hliněné omítky vhodné povrchy

ProCrea® hliněné omítky jádrové, lícní a dekorativní je možno nanášet na mnoho různých podkladů. Vhodná je stará i nová omítka hliněná, vápenná, sádrovápenná, sádrová, vápenocementová i cementová. Tyto podklady nesmí na povrchu obsahovat písek nebo sůl. Rovněž vhodné je cihelné zdivo, vápenopískové zdivo, pórobeton, lomový kámen, hliněné cihly nebo hliněné stavební desky, beton, sádrovláknité nebo sádrokar- tonové desky. Vhodné jsou také no- siče omítky z kalciumsilikátu, HWL- desky, dřevovláknité a rákosové desky. DŮLEŽITÉ : Konkrétní posouzení podkladu je možně vždy jen na místě. V případě nouze se osvědčilo vyzkoušet omítnout ca. 1 m2 daného podkladu.

Tvarování hliněné omítky

Při úpravě povrchu se fantazii meze nekladou. Pro výsledný vzhled omítky je důležitý čas zpracování, použitá technika a použité nářadí. Tak můžete u stejného materiálu dosáhnout různých efektů drsný, hladký nebo velmi hladký povrch omítky. Lehce můžete vytvořit i strukturovaný povrch nebo ornamenty (např. nahazováním zednickou lžící). Velkou výhodou zde je pomalé vysychání omítky. Lze tak i jednoduše opravit případné nerovnosti znovu nanést omítku na povrch a zarovnat.
 


 


|